EFL Stichting
De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de geestelijke en intellectuele nalatenschap van de architect-stedebouwkundige prof. C. van Eesteren en van diens collega en geestverwant planoloog/stedebouwkundige prof.ir. Th.K. van Lohuizen.

De stichting is opgericht in 1975.

Doel van de EFL Stichting is:

Het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van Lohuizen.

Het ontwikkelen en bevorderen van ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.