EFL Stichting

Ciam Atlas of the Functional City
CIAM 4 and Comparative Urban Analysis


De in 1928 opgerichte CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne) was een toonaangevende vernieuwingsbeweging op het gebied van architectuur en stedebouw die zich van 1928 tot 1959 in een reeks van werkcongressen organiseerde.
CIAM 4, het legendarische vierde congres dat in 1933 aan boord van een schip op de Middellandse Zee plaatsvond, werd geleid door architect Le Corbusier, stedebouwkundige Cornelis van Eesteren en kunsthistoricus Sigfried Giedion.
Het congres stond in het teken van 'De Functionele Stad' en vormde een climax in het denken over stedebouw. De congresgangers analyseerden in totaal 34 steden op basis van speciaal voor dit congres vervaardigde kaarten en extrapoleerden hieruit algemene inzichten met betrekking tot de stad en de stedebouw.
Lees verder


De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de geestelijke en intellectuele nalatenschap van de architect-stedebouwkundige prof. C. van Eesteren en van diens collega en geestverwant planoloog/stedebouwkundige prof.ir. Th.K. van Lohuizen.

De stichting is opgericht in 1975.

Doel van de EFL Stichting is:

Het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van Lohuizen.

Het ontwikkelen en bevorderen van ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.